Wprowadzenie do Google Gemini

final keyword header

Co to jest Google Gemini

Największy i najbardziej zdolny model AI Google, Gemini jest zbudowany od podstaw dla multimodalności — bezproblemowe rozumowanie na temat tekstu, obrazów, wideo, audio i kodu.

Poznaj pierwszą wersję Gemini — nasz najbardziej zdolny model AI.

final keyword header

 

final keyword header

Gemini przewyższa wydajność SOTA we wszystkich zadaniach multimodalnych.

Gemini surpasses SOTA performance on all multimodal tasks

Gemini występuje w trzech rozmiarach

Google Gemini Three sizes

Gemini jest multimodalne z natury, co daje potencjał przekształcania dowolnego rodzaju wejścia w dowolny rodzaj wyjścia.

Gemini can generate code based on different inputs you give it

 

Gemini can generate text and images, combined

 

Gemini can reason visually across languages.

Praktyczne doświadczenie z Gemini

Gemini can generate code based on different inputs you give it